ให้เช่า ให้บริการ ตู้ล่ามแปลภาษาออนไลน์ ในงานประชุม สัมมนา

 

ตู้ล่ามแปลภาษา บูธล่าม ออนไลน์ ล่ามประชุม เครื่องแปลภาษา

Gallery 1
ภาพบรรยากาศในงานประชุมและการทำงานของล่ามค่ะ
 
Gallery 2
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการแปลในงานประชุมสัมมนา
 
Gallery 3
การติดตั้งตู้ล่ามบูธแปลภาษาภายในห้อง Auditorium
 
Gallery 4
บรรยากาศของงานประชุมสัมมนาสำคัญที่ถูกจัดขึ้น
 
Gallery 5
การแปลในการประชุมและบรรยากาศค่ะ
 
Gallery 6
งานประชุมสัมมนาสำคัญที่ถูกจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ